Szkolne audycje muzyczne

W czasie koncertu przekazywane są wiadomości na temat kultury góralskiej w łatwo przyswajalnej formie, gdzie w formie zabawnych anegdot i powiastek przekazuje się szkolnej dziatwie i gronu pedagogicznemu wiadomości na temat muzyki i instrumentów ludowych, śpiewu i tańca, strojów, warunków życia i odżywiania, tradycji, zwyczajów i przesądów. Uzależnione jest to tylko od wybranego tematu audycji.

W czasie koncertu mogą być prezentowane  instrumenty pasterskie: złóbcoki, trombity, róg pasterski, fujary i piszczałki, dudy podhalańskie i dzwonki pasterskie strojone.

Skład zespołu 4-8 osób.

Czas trwania  30-60 min.

Nagłośnienie może być własne.