Msze święte w góralskiej oprawie

Obsługujemy wszelkiego rodzaju uroczystości kościelne poczynając od  ślubów poprzez odpusty, dożynki, procesje Bożego Ciała, Komunie święte, bierzmowania, wizytacje biskupie, Msze jubileuszowe,  pasterki i spotkania opłatkowe, a na pogrzebach z góralską oprawą kończąc.

Zapewniamy kompleksową obsługę Mszy św. wraz ze śpiewem psalmu i alleluja, oraz czytaniem lekcji w gwarze góralskiej, a jeśli to konieczne to również obsługę części stałych Mszy św. przez własnego organistę. W czasie Mszy św. wykorzystywane są na podniesienie trombity pasterskie, które w wyjątkowy sposób podnoszą uczucie doniosłości tej chwili.

Po Mszy św. często praktykowany jest krótszy bądź dłuższy koncert związany tematycznie z daną uroczystością, jak np. koncert pod tytułem „Jan Paweł II i górale”.

Skład zespołu 6-20 osób.

Czas trwania od 1-3 godz.

Nagłośnienie i organy mogą być własne.